Dyżur Paszportowy

Uprzejmie informujemy, że 8 i 9 kwietnia 2022 r. (piątek i sobota) odbędzie się dyżur paszportowy w mieście Nottingham.

MIEJSCE DYŻURU:

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, 2 Sherwood Rise, Nottingham, NG7 6JN

W tym dniu przyjmowane będą wnioski na wszystkie rodzaje paszportów. Zapisy na wizyty paszportowe będą możliwe tylko poprzez platformę: https://secure.e-konsulat.gov.pl/

Miejsca na wizyty zostaną udostępnione 4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 (należy wybrać kolejno: kraj, placówkę oraz rodzaj wizyty: Wielka Brytania, Nottingham, wizyta paszportowa).

OPŁATY

Preferowaną formą wnoszenia opłat konsularnych będzie płatność kartą płatniczą.

Wysokość opłat:

Paszport 10-letni dla osoby dorosłej – 93 GBP, (jeżeli poprzedni paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza – 278 GBP),

Paszport 10-letni ze zniżką dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów, inwalidów oraz kombatantów (na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do ulgi) – 47 GBP,

Paszport 5-letni (do 13 roku życia) – 30 GBP, (jeżeli poprzedni paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej – 177 GBP),

Pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka – 26 GBP.

UWAGA: W związku z kwartalnym ustalaniem kursu GBP/EUR opłaty mogą ulec niewielkim zmianom w dniu 1 kwietnia br.

KOPERTY DO WYSYŁKI PASZPORTÓW

Do wniosku należy również dołączyć zaadresowaną kopertę „Next Day Special Delivery”, opłaconą (paid up to 100g – dla 2 paszportów lub paid up to 500g – dla większej liczby paszportów) oraz wypełniony i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu. Kopertę „Next Day Special Delivery” należy zakupić na poczcie przed spotkaniem z konsulem.

WAŻNE: Przed spotkaniem należy zapoznać się z informacją dotyczącą zasad składania wniosków w sprawach paszportowych oraz wymaganych dokumentów znajdującą się na stronie urzędu:https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/informacje-konsularne

Rejestracja w systemie e-konsulat oznacza, że wnioskujący zapoznał się z tabelą opłat konsularnych, zasadami składania wniosków i dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o paszport.

UWAGA: Konsulat Generalny RP w Manchesterze zastrzega sobie prawo do odwołania dyżuru bez podania przyczyny.