Organizacje parafialne i świeckie w Nottingham

         Na terenie Parafii działa wiele ruchów i stowarzyszeń, niektóre o tradycji sięgającej początków wspólnoty: Żywy Różaniec, Domowy Kościół, Chór św. Cecylii, Grupa Charytatywna. Po niespełna 70 latach działalności Polska Parafia jest niekwestionowanym centrum polskiego życia w Nottingham, ale nie wolno zapomnieć, że do niedawna wiele organizacji świeckich również działało bardzo prężnie. Dwie z nich posiadały nawet własne budynki: Stowarzyszenie Lotników Polskich zajmowało niedaleki budynek 9 Pelham Road, a Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – koło nr 465 im. gen. Władysława Andersa prowadziło Dom Polski pod adresem 650 Woodborough Road. Obie organizacje przeniosły się później na teren Parafii. Z innych organizacji, które wniosły znaczny wkład w życie polskiej społeczności w Nottingham należy wymienić następujące: Koło Emerytów Polskich, Koło Pań przy Stowarzyszeniu Lotników Polskich, XXII Krąg Starszoharcerski, harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet, Związek Polskich Spadochroniarzy, Związek Karpatczyków 3 Dywizji Strzelców Karpackich, Koło Komandosów, Koło Kobiet Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, Brygadowe Koło Młodych „Pogoń” i Oficerska Szkoła Wojska, Koło Szkół Młodszych Ochotniczek, Gniazdo Sokołów Polskich, Polski Klub Towarzyski, Związek Ziem Wschodnich, Stowarzyszenie Górników Polskich, Koleżeńskie Koło Polek, Medical Aid for Poland, Nottingham Solidarity with Poland, Ango-Polish Society. Książka „Polska Wspólnota Katolicka w Nottingham” wydana w 1988 r. poświęca więcej miejsca poszczególnym organizacjom. Na potrzeby niniejszego artykułu wypada przyznać, że współpraca różnych ruchów świeckich i parafialnych nie zawsze była łatwa, a wspomnienia o niej potrafią do dziś budzić burzliwe emocje. Działalność Komitetu Porozumiewawczego pomagała jednak pokonać trudności i działać zgodnie w sprawach kluczowych. Ponadto na terenie Nottingham działają obecnie dwie polskie szkoły: Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Św. Kazimierza o wieloletniej tradycji oraz Polska Sobotnia Szkoła im Św. Jana Kantego powstała w 2015 r.

Do dziś aktywnie działa wiele grup przy naszej parafii: 

 • Żywa Róża Różańcowa
 • Domowy Kościół
 • Margaretka
 • Mężczyżni Św Józefa
 • Zespół Agape
 • Schola Dziecięca
 • Koło Seniorów (Koło Emerytów Polskich)
 • Grupa Wtorkowa
 • AA – Anonimowi Alkoholicy
 • AL – Anon
 • Jigsaw Youth Club
 • St Johns Ambulans – Polski Oddział Wolontaryjny