Żywa Róża Różańcowa to wspólnota osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Pragnieniem założycieli żywej Róży, sługi Bożej Pauliny Jaricot, było aby uczynić Różaniec modlitwą dla wszystkich aby odnowić wiarę. Każdy krąg składa się z dwudziestu osób zwanych kołem lub różą, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej (1xOjcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, 1x Chwała Ojcu…). Liczba osób odpowiada  liczbie tajemnic Różańca Świętego.
       Żywa Róża Różańcowa została założona w naszej Parafii przez ks. Prałata Kazimierza Krzyżanowskiego w 1961r. Do modlitwy różańcowej dołączało się coraz więcej osób i tak rozwijał się różaniec tworząc 4 róże, której patronem byli i są do dziś dnia: Św. Ojciec Pio, Św. Faustyna Kowalska, Św. Jan Paweł II oraz Św. Maksymilian Maria Kolbe. Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączanie się w to bardzo potrzebne dzieło modlitewne. Niektórzy członkowie są już w podeszłym wieku, chorzy, w domach opieki. Bardzo potrzebujemy wsparcia modlitewnego oraz nowych członków aby kontynuować modlitwę różańcową. W każdą pierwszą niedziele miesiąca odbywa się zmiana tajemnic różańcowych, którą prowadzą nasi księża, jak również w każdą niedzielę przed msza świętą o godzinie 10.30 odmawiamy różaniec święty. Wspomagamy również swoją ofiarą  sierocińce w Polsce, dzieci w Laskach, siostry w Jerozolimie, księży na misjach w Afryce. Aby stworzyć ściślejsze więzy wspólnotowe między członkami organizujemy opłatek parafialny oraz spotkanie wielkanocne jak również z inicjatywy księdza proboszcza rozpoczniemy katechezy dla członków Żywego Różańca , o których będziemy informować.

        Serdecznie zapraszamy do włączania się we wspólnotę która tworzy różaniec tak miły Matce Najświętszej, a która nas prosi nieustannie aby odmawiać  różaniec.