Witraż Stowarzyszenia Polskich Kombatantów

Upamiętnia Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – światową organizację kombatancką skupiającą żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na emigracji.

Witraż przedstawia, w kolejności od góry:

 • symbol Eucharystii,
 • emblemat SPK,
 • uproszczony herb św. papieża Jana Pawła II.

Witraż Spadochroniarzy

Upamiętnia polskich spadochroniarzy walczących na frontach II wojny światowej.

Na witrażu widzimy od góry:

 • gołąb – symbol Ducha Świętego,
 • emblemat spadochroniarzy polskich,

monogram złożony z greckich liter alfa i omega oznaczających wiekuistą nieskończoność Boga.

Witraż Lotników

Upamiętnia polskich lotników, którzy wsławili się w Bitwie o Anglię.

Witraż ukazuje od góry :

 • znak Chi – Ro będący monogramem Jezusa Chrystusa,
 • odznakę lotników polskich,
 • wizerunek św. Maksymiliana – jednego z najsłynniejszych polskich świętych, który oddał życie za innego więźnia w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Witraż Katyński

Witraż ten został zaprezentowany również na stronie Katyn.PolskiSwiat.online, która powstała jako projekt „Pamięć o Zbrodni Katyńskiej na całym świecie” w 80 rocznicę decyzji o ludobójstwie (5 marca 2020 roku) w ramach Otwartego Konkursu Ofert Ministerstwa Obrony Narodowej.

Upamiętnia 15 tysięcy polskich oficerów zamordowanych w 1940 na rozkaz Stalina w lesie pod Katyniem (Rosja). Był to element zaplanowanej akcji eksterminacji narodu polskiego, mającej na celu wyeliminowanie inteligencji i klasy przywódczej. Witraż został ufundowany przez rodziny pomordowanych skupione w Federacji Rodzin Katyńskich.

Witraż przedstawia Matkę Boża Kozielską trzymającą w dłoniach zabitego żołnierza. Widoczny otwór w czaszce pokazuje rodzaj śmierci, jaką zginęli polscy oficerowie – przez strzał w tył głowy. Pod tą sceną widzimy stosy ciał zasypane w wykopanym dole warstwą piasku. Otaczające drzewa przenoszą nas w klimat katyńskiego lasu. Przekaz witraża wzmacnia przymocowana do parapetu urna z ziemią z Katynia.

Ofiary Katynia upamiętnione są również w kaplicy bocznej katedry w Southwell, gdzie co roku w maju odbywa się uroczyste wspomnienie o zmarłych.

Witraż św. Barbary

Witraż został ufundowany przez Stowarzyszenie Polskich Górników w Nottingham w 1988 r., w 25 rocznicę istnienia Stowarzyszenia.

Hrabstwo Nottinghamshire stanowiło do lat 90. XX jedno z głównych źródeł węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii, i wielu Polaków pozostałych w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej znalazło zatrudnienie właśnie w górnictwie, jednym z najgorzej opłacanych i najbardziej niebezpiecznych przemysłów.

Witraż przedstawia świętą Barbarę, starożytną męczennicę i patronkę górników. Na witraż składają się także sceny z życia górników. Po prawej stronie widzimy polską górniczą czapkę galową ozdobioną pękiem białych piór oraz górniczą lampę.

Witraż św. Cecylii

Został ufundowany w 1989 r. przez Chór Parafialny i upamiętnia 40-lecie działalności Chóru.

Witraż przedstawia świętą Cecylię, patronkę naszego Chóru oraz muzyki kościelnej w ogóle. Nad wizerunkiem świętej znajduje się wyobrażenie kartki z zapisem nutowym pieśni Bogurodzica. Jest to najstarsza zachowana pieśń w języku polskim. Była pierwszym polskim hymnem narodowym.

Witraż Polskiego Żołnierza

Jest to witraż ufundowany ku czci polskich jednostek bojowych walczących na frontach II wojny światowej.

W górnej części widzimy klasztor na Monte Cassino zdobyty przez II Korpus Polski pod dowództwem generała Andersa 18 maja 1944 r. Wydarzenie to było kluczowe dla toku reszty wojny.

Poniżej: Plac Zwycięstwa w Warszawie i krzyż, pod którym Papież Polak, św. Jan Paweł II odprawił Mszę Świetą 2 czerwca 1979 roku. Wtedy padły pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

Na dole: grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie i data 15 sierpnia 1992, kiedy to Sejm wolnej Polski przywrócił święto Żołnierza Polskiego na dzień 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i rocznicę Cudu nad Wisłą. Powrócono w ten sposób do tradycji okresu międzywojennego, zarzuconej przez władze komunistyczne aby oderwać święto wojskowe od religijnego. Witraż jest otoczony symbolami polskich jednostek bojowych II wojny światowej.

Witraż Różańcowy

Ufundowany w 1992 roku przez Żywy Różaniec. Jest to ruch założony w XIX wieku, który skupia ludzi zobowiązujących się do codziennej modlitwy różańcowej.

W centrum widzimy sanktuarium maryjne na Jasnej Górze w Częstochowie (Polska). Jest to duchowa stolica Narodu Polskiego, gdzie znajduje się wizerunek Matki Bożej Królowej Polski, przed którego kopią modlimy się w naszej świątyni.

Po lewej stronie: św. Jan Paweł II i sługa Boży Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński – scena z inauguracji pontyfikatu Papieża Polaka 22 października 1978r.

Po prawej stronie: Matka Boża Fatimska, która objawiła się trojgu pastuszków w Fatimie (Portugalia) w 1917 r.

Wszystkie sceny oplecione są różańcem, który jest najważniejsza modlitwa maryjną w Kościele.

Witraż Pomocniczej Służby Kobiet

Pomocnicza Służba Kobiet (PSK, „Pestki”) to polska pomocnicza formacja wojskowa działająca podczas II wojny światowej. Powstała pod koniec 1941 r. z inicjatywy gen. Władysława Andersa, podczas tworzenia Polskich Sił Zbrojnych na terenie Związku Radzieckiego.

Do zadań kobiet służących w PSK należało: opatrywanie rannych, obsługa szpitali i kuchni, praca w szkołach dla sierot wojennych. Pracowały również jako sekretarki w sztabach i świetliczanki. W momencie najwyższej liczebności w szeregach PSK służyło ok. 7 tysięcy ochotniczek.

Witraż przedstawia od góry:

 • Krzyż Walecznych – odznaczenie nadawane za czyny męstwa dokonane w czasie wojny
 • Matka Boża Ostrobramska – obraz znajdujący się w Wilnie (Litwa), Matka Boża Ostrobramska jest szczególną patronką Polaków mieszkających na Kresach Rzeczpospolitej. Wielu z nich po tułaczce osiadło w Nottingham
 • Syrenka 316 i 317 kompanii transportowej
 • krzyż Armii Krajowej
 • krzyż Służby Sanitarnej
 • odznaka Marynarki Wojennej
 • odznaka pracownic kantyn i świetlic
 • odznaka Polskiego Lotnictwa
 • PSK – odznaka Pomocniczej Służby Kobiet

Witraż Młodszych Ochotniczek i Junaków

Młodsze Ochotniczki i Junacy to uczniowie szkół polskich utworzonych w Palestynie (m.in. w Nazarecie). Kształciła się w nich duża grupa polskiej młodzieży, która wywieziona przez Sowietów z rodzinnych domów, przeżyła katorgę tułaczki przez Syberię, Uzbekistan aż do Iranu i Palestyny. Przez cztery lata (1943-47) młodzież zdobywała w tych szkołach potrzebną wiedzę i formacje patriotyczną. Witraż ufundowali żyjący w Nottingham uczniowie.

Witraż przedstawia od góry :

 • sylwetka klasztoru salezjanów w Nazarecie, gdzie mieściła się szkoła chłopców (junaków)
 • krzyż z dziedzińca szkoły dla dziewcząt w Jeninie
 • odznaka szkolna szkół Junaków i Młodszych Ochotniczek