Bierzmowanie 2019/2020

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w naszej parafii w okresie jesiennym każdego roku. O szczegółach informuje biuletyn parafialny.
 

Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej, to znaczy:

 • Głębiej zakorzenia w Bożym synostwie (zob. Rz 8,15);
 • Ściślej jednoczy z Chrystusem;
 • Pomnaża dary Ducha Świętego;
 • Udoskonala więź z Kościołem;
 • Udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża;
 • Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć raz w życiu.

Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, wykazywać się dojrzałą wiarą, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty.

Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania

 • Budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem.
 • Dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie.
 • Odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

Formalności związane z sakramentem bierzmowania:

 • Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się w każdej parafii. Obejmuje ono młodzież, która w bieżącym roku ukończy przynajmniej 14 rok życia.
 • Obecność na katechezach jest obowiązkowa.
 • Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania.